Teknisk Förvaltning

Fastighetsteknik

Vi utför fastighetsteknik inom vår tekniska förvaltning, reparationer, felanmälan, jourverksamhet samt inköp och utbyte av hushållsmaskiner.

Vi utför besiktningar, underhållsplaner samt sköter kontakten med hyresgästen.

Felanmälan Linköping

Måndag till Torsdag 8-16
Fredagar 8-12

Tfn 013-31 22 01

Akuta fel övrig tid: 013-20 32 30

Felanmälan Norrköping

Måndag till Torsdag 8-16
Fredagar 8-12

Tfn 011-18 78 67

Akuta fel övrig tid: 0705-85 48 24

Kontakta oss

Kontor Norrköping: 011-18 78 67
Kontor Linköping: 013-31 22 01
E-mail:  info@tesabfastighet.se