Teknisk Förvaltning

Teknisk Förvaltning Norrköping Linköping Söderköping
Fastighetsteknik

Vi utför fastighetsteknik inom vår tekniska förvaltning, reparationer, felanmälan, jourverksamhet samt inköp och utbyte av hushållsmaskiner.

Vi utför besiktningar, underhållsplaner samt sköter kontakten med hyresgästen.

Fastighetsteknik Norrköping Linköping Söderköping